Fotball Lotteriets nettsider er lagt ned

Vi takker for samarbeidet i alle årene vi holdt på med lotterier.