Lover og regler

Lotteriloven

Vedr. 15-års aldersgrense ved loddsalg

Norges Fotballforbund er en landsdekkende organisasjon som er knyttet til Norges Idrettsforbund, og fra Lotteritilsynets side er det satt som vilkår om at overskuddet av lotteriet skal gå til barn og unge under 18 år. Lotteritilsynet presiserer imidlertid at loddsalg ikke må foretas av barn under 15 år, jf forskrift til lov om lotterier § 6 nr 7.

Loddsalg er på lik linje som alle andre inntektsbringende tiltak, og/eller dugnadsbasert arbeid i idrettsorganisasjoner, noe som foreldre må involvere seg i. De fleste foresatte har forståelse for at mindreårige barn ikke skal håndtere lodd eller penger. Barn på yngres avd. vil alltid trenge bistand av foreldre til all form for dugnadsarbeid. Loddsalg vil stort sett foregå til venner, familie og arbeidskollegaer. Går man rundt i nabolaget, ja vel… så må man som foresatte, i.h.t. lovverket, ta denne turen sammen med sine håpefulle, og hjelpe dem på lik linje som om man ville stilt på vareopptelling, maling av klubbhuset, kakebaking til avslutning osv. osv.

Forsendelse av lodd blir sendt til medlemmet V/Foresatte til alle medlemmer under 18 år.

Vi håper du som foresatt stiller opp på de dugnader ditt barns klubb velger å gjennomføre, og husker på at det krever svært mye å drive en klubb på frivillig basis, og ikke minst at det koster svært mye penger. Dette er en inntektsbringende aktivitet som klubben tjener MINST 50% av omsetningen på.

Ler mer om lotteriloven hos Lovdata