Organisering

«Full» organisering. Vi gjør jobben – dere setter rammene:

I korthet går tilbudet ut på at vi pakker og sender ut lodd direkte til klubbens medlemmer, eller til klubben for utdeling til medlemmer, – og følger siden opp innbetalingene fra disse. Vanligvis sendes det ut mellom 20-30 lodd pr medlem.

Klubben har med andre ord ingen utlegg, minimal risiko og jobben i tillitsmannsapparatet blir minimal. Erfaringene med dette tilbudet har vært svært gode, og tilbakemeldingene er positive.

For å gjennomføre tilbudet om full organisering trenger vi navn og adresse på de medlemmer som skal selge lodd – i et dataformat som kan leses direkte inn i vårt faktureringsprogram (fortrinnsvis i Excel format).

Vi oversender deg så et forslag til et følgebrev som vedlegges loddene som sendes til det enkelte medlem, og sammen utformer vi brevets endelige tekst.

Etter dette pakker vi loddene sammen med følgebrev og bankgiro, og følger i etterkant opp innbetalingene med 1.varsel. Ønskes utsendelse av ytterligere varsler, er prisen for dette kr. 10,- pr. varsel. Oppfølgings- og purrerutiner avtales i samarbeid med dere.

Enklere kan det ikke gjøres – tillitsmannsapparatet håndterer verken lodd, gevinster eller penger – vi tar oss av alt det praktiske rundt lotteriet!!

Prisen for dette er satt til kun kr 17,50 pr utsendelse av lodd, og kr 20,- pr utsendelse av julekalendere (inkl. 1.varsel), og minimum antall lodd pr utsendelse er 12 lodd/6 julekalendere.

«Halv» organisering:

Vi kan også pakke ferdige konvolutter til alle medlemmene. Disse sendes til klubben, og klubben står selv for utlevering av konvoluttene til riktig medlem. Prisen for dette er kun kr. 10,- pr. utsendelse. (inkl. 1.varsel som sendes direkte til medlemmet) Dette alternativet krever kun en oppdatert medlemsliste, samt et følgebrev fra dere. Fordelen med dette alternativet er at dere unngår svinn i postgang. Denne måten er fordelaktig å benytte dersom dere er usikre på kvaliteten på medlemslistene ifb. med adressene til medlemmene. Dere sparer fortsatt tillitsmannsapparatet for en stor jobb! Vi kan sortere konvoluttene til hver lagleder/hvert lag, dersom dette er spesifisert på oversendte medlemsliste.